НАЧАЛО      НОВИНИ      СОЦИАЛНА ДЕЙНОСТ       ПРЕДСТАВЛЕНИЯ          КОНТАКТИ

 
   
     
 

     ТЕАТРАЛНА ШКОЛА      ИЗДАТЕЛСТВО      ПАРТНЬОРИ     ФЕСТИВАЛИ    ФИЛМИ

 
     
     
  Фондация ВЕДНА" е юридическо лице с нестопанска цел, учредено на основание чл. 33, ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ). Фондацията е независима неправителствена, неполитическа, религиозно и расово неутрална обществена организация, която осъществяваща дейността си в съответствие с изискванията на българското законодателство. Седалището и адресът на управление на фондацията е: гр. София, ул. Бузлуджа 20. Регистрирана е през февруари 2012 година. Председател на Управителния съвет е учредителят Красимира Методиева Николова. В Управителния съвет на Фондация ВЕДНА са: Юлия Стоичкова, Юлия Кошаревска, Милена Мавродинова, Павел Миланов и Игнат Игнатов.

Във всички свои проекти Фондация ВЕДНА се стреми да създава творчески продукти в високи художествени качества, които кореспондират с нашето съвремение и създават провокация и за творците и за публиката. Няколко от по-значимите ни проекти са участието в Приказка за перкусии (2015 г.) в Зала България на Фортисимо Фамилия, издаването на книгата Десет приказки за сцена на Венцислав Асенов (с финансовата подкрепа на Помощ за книгата на Министерство на културата през 2016 г.), куклено театралното представление Бедният ежко (2017 г.) под режисурата на проф. Катерина Илкова (съфинансиран от Програма Култура на Столична община), Хитър Петър (2021 г.) авторски спектакъл на Красимира Методиева и Павел Емилов, финансиран от Национален фонд Култура, Вирусът с коронката, с финансовата подкрепа на програма Социално ангажирани изкуства на НФК и др. Партньори по проекти на Фондация ВЕДНА са както социални организации като Дневен център Благовещение към Каритас България, Асоциация на деца с бъбречни заболявания, Български диабетен алианс и др., така и Музей Земята и хората, Софийска филхармония, Илкова театър и др. За проекти на Фондация Ведна са работили композиторите Андрей Дреников, Юли Дамянов и Павел Васев и режисьорите Катерина Илкова и Милена Мавродинова и др., актрисите Ралица Ковачева Бежан, Мариана Йотова, Златина Йорданова и др.

Фондация ВЕДНА
София, ул. Бузлужда 20
булстат 176246774
IBAN - BG44FINV91501015343439
МОЛ - Красимира Методиева Николова

 
  Фондация "ВЕДНА", София, ул. Бузлуджа 20, тел. 0896 505 946, e-mail: vedna@abv.bg, www.vedna-bg.com